S.Fərmanov adına Kamallı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Daşqın Səfərov, köhnə 314 nömrəli Uşaq bağçasının binası

Telefon: 050-341-27-72

P.H.Bəylərov adına Alxaslı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Taxta körpü, Alxaslı obası

Telefon: 050-372-48-72

P.Ə.Məmmədov adına Qarıqışlaq kənd tam tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü, Qarıqışlaq obası

Telefon: 050-620-41-10

H.Y.Həsənov adına Mişni kənd orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü, Mişni obası

Telefon: 050-354-98-43

İ.İ.Quliyev adına Fingə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü, Fingə obası

Telefon: 050-534-87-95

Sadınlar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Taxta körpü Sadınlar obası

Telefon: (050-548-91-32

E.Ə.Məhərrəmov adına Hacılar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Hacılar obası

Telefon: 050-585-05-12

Taxtakörpü qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü 552 ailəlik qəsəbə

Telefon: 050-378-67-74

Düşərgə qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Qayğı qəsəbəsi

Telefon: 050-318-48-89

E.Q.Süleymanov adına Ərdəşəvi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Ərdəşəvi obası

Telefon: 051-353-57-81

R.R.Mustafayev adına Vağazin kənd 1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Taxta körpü Vağazin obası

Telefon: 050-594-25-32

S.A.Əmirov adına Vağazin kənd 2 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Taxta körpü Vağazin obası

Telefon: 050-357-83-73

Ə.A.Əsgərov adına Ağbulaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Ağbulaq obası

Telefon: 050-627-04-05

Nurəddin kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Nurəddin obası

Telefon: 050-374-30-44

Qarakeçdi kənd 1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Taxta körpü Qarakeçdi obası

Telefon: 050-524-26-08