Oğuz tam orta məktəbi

Ünvan: Süd Kombinatının binası

Telefon: 050-508-71-41

Laçın rayon Etibar Əliyev adına Fərəcan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xanbulaq kəndi

Telefon: 055-732-88-22

Oğuldərə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Cumakənd kəndi

Telefon: 050-550-29-80

Vəliuşaqlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Vəliuşaqlı kəndi

Telefon: 050-613-35-88

M.A.Süleymanov adına Kaha kənd tam məktəbi

Ünvan: Yeni Çələbixan qəsəbəsi

Telefon: 051-594-27-49

Dambulaq kənd ümumi məktəbi

Ünvan: Taxta körpü 552 ailəlik qəsəbə

Telefon: 050-669-95-47

Ə.X.Novruzov adına Kürdhacı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Mollalı kəndi

Telefon: 050-344-30-99

M.Muradov adına Sonasar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Sonasar obası

Telefon: 051-960-06-20

C. M. Quliyev adına Çorman kənd ümumi məktəbi

Ünvan: Sahil qəsəbsi, hərbi şəhərcik

Telefon: 051-927-78-12

Şəlvə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Taxta körpü Şəlvə obası

Telefon: 050-681-18-08

Zümürxan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Zümürxan qaçqın qəsəbəsi

Telefon: 050-388-46-79

Aran kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Aran kəndi

Telefon: 051-847-47-97

Muğanlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Muğanlı kəndi

Telefon: 050-362-26-42

Çaylı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Həsənqaya kəndi

Telefon: 050-670-03-06

Qaratəpə kənd ümui məktəbi

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 050-357-24-50